8

Het is niet te zeggen in een vers of in een woord,

‘t is niet te zeggen in een psalm of in een lied.

je weet gewoon op zekere dag dat Hij je hoort.

je merkt gewoon opeens dat Hij je ziet.

Toon Hermans