9

EEUWIGHEID

Dacht je dat al het grootse leven

dat hier op aarde heeft geleefd

ineens totaal is afgeschreven

ineens geen enkel nut meer heeft?

 

Dat alle liefde die zij gaven

hun wijsheid en hun droefnis

onder de aarde ligt begraven

en dat daar niets van over is?

 

Ze leven verder en ze slapen

niet een moment. geen enk’le stond

Hij heeft de mensen niet geschapen

om op te bergen in de grond.

Toon Hermans